Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

12/06/2018 - 11:22
Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., М...
06/06/2018 - 11:21
  Имунизации и реимунизации   Подлежащи І. Новородени за БЦЖ   -проверка за белег след БЦЖ-7 мес.възраст   2. Манту на:   Набор 201...
28/05/2018 - 15:53
1.Да се вземе спешно от отдел ПЕК на РЗИ Пловдив ваксина Пентаксим и Енжерикс „Б” за родените до края на м.Март /3 приема на Пентаксим и 2 приема на Хепатит „В” ваксина/.             ...
18/05/2018 - 15:58
В  България постоянно се регистрират случаи на внесени тропически паразитни заболявания, които създават епидемиологичен риск от възникване или възстановяване на местна трансмисия. В случаите на тропическа малария  е възможен летален изход...
03/05/2018 - 16:30
  На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  № РД02-457/27.04.2018 г.  и Заповед  № РД02-464/27.04.2018 г.    РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1....

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.