Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

04/10/2019 - 09:09
РЗИ – Пловдив Асоциация „Жени без остеопороза“ Информационна кампания ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРИЗНАЦИТЕ НА ОСТЕОПОРО...
27/09/2019 - 14:51
На 29 септември традиционно отбелязваме Световния ден на сърцето. ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА СЪРЦЕТО Сърцето се съкращава средно 70 пъти в минута (100 000 на ден); Сърцето в норма при мъжете тежи между 280 и 340 грама, а при жените между 230 и...
09/09/2019 - 09:34
Западнонилската треска е вирусно заболяване, което се пренася от комари и в много по-редки случаи - от кърлежи. Причинява се от вирус от семейство Flaviviridae. Не всичкикомари могат да пренасят вируса, а само определен род. Заболяването често пр...
09/09/2019 - 09:35
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО                                    ...
09/09/2019 - 09:36
16.09.2019 г.– Р - н Централен, гр. Пловдив   17.09.2019 г. – Р - н Централен, гр. Пловдив   18.09.2019 г. – Р - н Северен, Р - н Западен и Р - н Тракия - гр. Пловдив   19.09.2019 г. – Р - н Източе...
12/08/2019 - 09:56
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   РД02-553/09.08.2019 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: Главен инспектор в отдел “ПЕК”, Дирекция “НЗБ...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.