Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

23/03/2018 - 16:50
          Световният ден за борба с туберкулозата тази година ще се проведат под мотото: „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза”. Темата на мотото се фокусира върху поемането на ангажимент за прекратяване на...
23/03/2018 - 17:30
Уважаеми колеги, В РЗИ – Пловдив се получи книжка с План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2018 година на Медицински университет Плевен. Екземпляр от книжката...
06/03/2018 - 11:24
09.03.2018 г.от 10.00 ч.– Детски и учебни заведения от общини:  Асеновград, Първомай и Лъки; 12.03.2018 г. от 14.00 ч. – Учебни заведения  от гр. Пловдив; 13.03.2018г.  от 14.00 ч.– Детски заведения от  гр....
06/03/2018 - 11:25
19.03.2018 г. - Район Централен (учебни заведения) 20.03.2018 г. – Район Централен (детски заведения) и Район Западен (учебни и детски заведения) 21.03.2018г. – Район Южен и Район Тракия (учебни и детски заведения) 22.03.2018 г. -...
12/02/2018 - 10:45
Заболяемостта от остри респираторни заболявания към момента бележи спад. Считано от 12.02.2018 г. ce отменят въведените ограничителни мерки с писмо № 137 от 10.01.2018 г. на РЗИ Пловдив.
02/02/2018 - 16:25
Във връзка с предстоящопредставяне на седмичните разписания на учебните заведения за втори срок 2017/2018г.Ви уведомяваме че, Министерството на здравеопазването прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2014 г. за здравните изисквани...
15/01/2018 - 17:34
Към 15.01.2018 г.се запазва високото ниво на заболеваемостта от остри респираторни заболявания на  територията на Пловдивска област. Продължават да действат ограничителните мерки регламентирани в Писмо на РЗИ с Изх.№ 137/10.01.2018 г. Не с...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.