Въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на епидемичния подем на ОРЗ и Грип на територията на Пловдивска област