График за представяне на седмичните разписания на учебните заведения за втори срок на учебната 2018 / 2019 г. в РЗИ – Пловдив

06.02.2019г. – Р-н Централен, гр. Пловдив

07.02.2019г. – Р-н Северен, Р-н Западен и Р-н Тракия - гр. Пловдив

08.02.2019г. – Р-н Източен и Р-н Южен - гр. Пловдив

11.02.2019г. – общини: Марица и Родопи

12.02.2019г. – общини: Стамболийски, Раковски, Брезово и Калояново

13.02.2019г. – общини: Асеновград, Лъки и Садово

14.02.2019г.общини: Първомай, Перущица, Кричим, Куклен и Съединение

15.02.2019г.общини: Карлово, Сопот и Хисаря