График за приемане на анализите за здравословното състояние на децата и учениците в РЗИ – Пловдив, Дирекция „ОЗ”, отдел “ПБПЗ и ЗТЕ”

19.03.2018 г. - Район Централен (учебни заведения)

20.03.2018 г. – Район Централен (детски заведения) и Район Западен (учебни и детски заведения)

21.03.2018г. – Район Южен и Район Тракия (учебни и детски заведения)

22.03.2018 г. - Район Северен (учебни и детски заведения)

23.03.2018 г.  – Район Източен  (учебни и детски заведения)

26.03.2018 г. -  Общини: Асеновград, Първомай и Лъки (учебни и детски заведения)

27.03.2018 г. – Общини: Марица и Родопи  (учебни и детски заведения)

28.03.2018 г. – Общини: Куклен, Перущица, Стамболийски, Съединение, Брезово и  Раковски (учебни и детски заведения)

29.03.2018 г. – Общини:  Садово, Калояново, Кричим и Хисаря  (учебни и детски заведения)

30.03.2018 г. -  Общини: Карлово и  Сопот (учебни и детски заведения)