Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

 

ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

РЕГИСТЪР по т. 1 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР по т. 2 от ЗПКОНПИ

страница 1 страница 2
страница 3

 

 

 

 

 

 

 


ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

РЕГИСТЪР по т. 1 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР по т. 2 от ЗПКОНПИ

    страница 1  страница 2

 

ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

РЕГИСТЪР по т. 1 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР по т. 2 от ЗПКОНПИ

страница 1 страница 2