Дирекция "Надзор на заразните болести"

 

 

Прикрепен файлРазмер
Заявка микробиологичен анализ на вода за диализа30.5 KB
Заявка микробиологичен анализ на отпечатъкови проби26 KB
Заявка микробиологичен анализ на проби за стерилност 26.5 KB
ХИГИЕННА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ.35 KB
ХИГИЕННА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.42.5 KB
Заявка за необходимите ваксини48 KB
Заявление за издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания в лечебно заведение за извънболнична помощ35.5 KB
Приложение 7 към Наредба 15 за имунизациите в РБългария - сведение за извършените имунизации44 KB
Приложение 7а към Наредба 15 за имунизациите в РБългария53 KB
Приложение 8а към Наредба 15 за имунизациите в РБългария73.5 KB
Приложение 8б към Наредба 15 за имунизациите в РБългария36 KB
Заявление за регистрация и заверка на лична здравна книжка32 KB
Заявление за хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина36 KB
Заявление за становище за класифициране на отпадъци39.5 KB
Заявление за издаване на международен сертификат за имунизации49.5 KB
Заявление за издаване на свидетелство за имунизационно състояние38.5 KB
Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации50.5 KB