ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 04.10 - 10.10.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 284

4. Брой предписания:  10

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

04.10 -  10.10.2018г

27.09 – 03.10.2018г

Чревни

38 от тях в Пловдив –17

33 от тях в Пловдив –17

ВХ

1 от тях в Пловдив – 1

2 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

16 от тях в Пловдив – 7

14 от тях в Пловдив – 13

Скарлатина

3 от тях в Пловдив – 3

1 от тях в Пловдив – 0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 38 случая на чревни инфекции срещу  33 случая  за предходната седмица.