ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 06.09– 12.09.2019 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 115

4. Брой предписания:  4

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

06.09 - 12.09.2019г

29.08 –05.09.2019г

Чревни

73 от тях в Пловдив –30

68 от тях в Пловдив –24

ВХ

2 от тях в Пловдив – 2

0 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

10  от тях в Пловдив – 8

22  от тях в Пловдив – 21

Скарлатина

0 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 73 случая на чревни инфекции срещу  68 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 6 клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС  – 26 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.