ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 06.09 - 12.09.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки:  250

4. Брой предписания:  31

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

06.09-12.09.2018г

30.08 -  05.09.2018г

Чревни

55 от тях в Пловдив –18

47 от тях в Пловдив –24

ВХ

5 от тях в Пловдив –0

3 от тях в Пловдив –1

Ухапани от кърлежи и насекоми

5 от тях в Пловдив – 3

2 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

        0  от тях в Пловдив – 0

        0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

11 от тях в Пловдив –9

5 от тях в Пловдив –5

Скарлатина

7 от тях в Пловдив –6

0 от тях в Пловдив –0

Менингити

1 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0  от тях в Пловдив – 0

0  от тях в Пловдив – 0

       За периода са регистрирани 55 случая на чревни инфекции срещу  47 случая  за предходната седмица.