ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 07.09.2017 г. – 13.09.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 497

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

07.09.2017 г. – 13.09.2017 г.

31.08.2017 г. – 06.09.2017 г.

Чревни

67 от тях в Пловдив – 27

57 от тях в Пловдив – 27

ВХ

 16 от тях в Пловдив – 3

 11 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

3 от тях в Пловдив – 3

1 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

15 от тях в Пловдив – 10

25 от тях в Пловдив – 18

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 1

5 от тях в Пловдив – 4

Менингити

2 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

          За периода са регистрирани 67 случая на чревни инфекции срещу 57 случая за предходната седмица.

  През КАБКИС са преминали 37 клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

            ОРЗ - за периода 04.09.2017 г. – 10.09.2017 г. - са регистрирани 69 сл., заб. 20,24%ооо срещу 92 сл. заб. 26.99%ооо за предходната седмица.