ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 07.12.2017 г. – 13.12.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 567

4. Брой предписания: 43

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

07.12 –13.12.2017г

30.11 – 06.12.2017г

Чревни

28 от тях в Пловдив –11

37 от тях в Пловдив –10

ВХ

39 от тях в Пловдив – 2

 18 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

73  от тях в Пловдив – 39

68  от тях в Пловдив – 23

Скарлатина

19  от тях в Пловдив – 10

12  от тях в Пловдив – 6

Менингити

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

 

 

          За периода са регистрирани 28 случая на чревни инфекции срещу 37 случая  за предходната седмица.

 

          ОРЗ - за периода 04.12 – 10.12.2017 г. са регистрирани 294 сл. заб. 85,40 %оо  срещу  291 случая заб. 84.53%оо за предходната седмица.