ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 08.02.2018 г. - 14.02.2018 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 3

3. Брой проверки: 471

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 1

 

Озб

08.02 - 14.02.2018 г

       31.01 –07.02.2018 г

Чревни

29 от тях в Пловдив –16

32 от тях в Пловдив –15

ВХ

12  от тях в Пловдив – 5

9  от тях в Пловдив – 4

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

182  от тях в Пловдив – 85

151  от тях в Пловдив – 61

Скарлатина

12 от тях в Пловдив – 10

18 от тях в Пловдив – 16

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 29 случая на чревни инфекции срещу 32 случая за предходната седмица.

 

        ОРЗ - за периода 05.02 -11.02.2018 г. са  регистрирани 336 сл. заб. 97.60%ооо срещу 493 случая заб. 143.21%ооо за предходната седмица.

.