ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 09.08 – 15.08.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 114

4. Брой предписания:  6

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

Озб

09.08 – 15.08.2019г

 

02.08 – 08.08.2019г

 

Чревни

68 от тях в Пловдив –27

53 от тях в Пловдив –29

ВХ

2 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

2 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

0  от тях в Пловдив – 0

0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

24 от тях в Пловдив – 4

40 от тях в Пловдив – 24

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 1

4 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 68 случая на чревни инфекции срещу  53 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 7клиента с препоръчителни имунизации.