ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 13.09 - 19.09.2018 г.

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки:  553

4. Брой предписания:  41

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

13.09 -  19.09.2018 г.

06.09 -  12.09.2018 г.

Чревни

35 от тях в Пловдив –20

55 от тях в Пловдив –18

ВХ

2  от тях в Пловдив – 0

5  от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 1

5 от тях в Пловдив – 3

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

6 от тях в Пловдив – 5

11от тях в Пловдив – 9

Скарлатина

3 от тях в Пловдив – 3

7  от тях в Пловдив – 6

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1  от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 35 случая на чревни инфекции срещу  55 случая  за предходната седмица.