ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 16.08 – 22.08.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 90

4. Брой предписания:  3

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

Озб

16.08 – 22.08.2019г

09.08 – 15.08.2019г

Чревни

65 от тях в Пловдив –15

68 от тях в Пловдив –27

ВХ

2 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

3 от тях в Пловдив – 2

2 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

10 от тях в Пловдив – 7

24 от тях в Пловдив – 4

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 1

2 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 65 случая на чревни инфекции срещу  68 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 4клиента с препоръчителни имунизации.