ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 16.08 - 22.08.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки:  452

4. Брой предписания:  50

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

16.08 -  22.08.2018г

09.07 -  15.08.2018 г.

Чревни

47 от тях в Пловдив –18

34 от тях в Пловдив –20

ВХ

3 от тях в Пловдив –0

4 от тях в Пловдив –0

Ухапани от кърлежи и насекоми

6 от тях в Пловдив – 5

2 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

        0  от тях в Пловдив – 0

        0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

14 от тях в Пловдив –10

19 от тях в Пловдив –15

Скарлатина

0 от тях в Пловдив –0

1 от тях в Пловдив –1

Менингити

2 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0  от тях в Пловдив – 0

0  от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 47 случая на чревни инфекции срещу  34 случая  за предходната седмица.