ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 19.07 – 25.07.2019 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 320

4. Брой предписания:  9

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

19.07 – 25.07.2019г

12.07 – 18.07.2019г

Чревни

68 от тях в Пловдив –29

61 от тях в Пловдив –19

ВХ

1 от тях в Пловдив – 0

6 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

3 от тях в Пловдив – 3

3 от тях в Пловдив – 3

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

9 от тях в Пловдив – 6

23 от тях в Пловдив – 4

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 68 случая на чревни инфекции срещу  61 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 12клиента с препоръчителни имунизации.