ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 20.04.2017 г. – 26.04.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 245

4. Брой предписания: 15

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

20.04.2017 г.  – 26.04.2017 г.

13.04.2017 г.  – 19.04.2017 г.

Чревни

37  от тях в Пловдив – 19

40  от тях в Пловдив – 21

ВХ

10 от тях в Пловдив – 4

4 от тях в Пловдив – 4

Ухапани от кърлежи и насекоми

5 от тях в Пловдив – 2

3 от тях в Пловдив – 3

Лаймска болест

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

38 от тях в Пловдив – 33

28 от тях в Пловдив – 24

Скарлатина

11 от тях в Пловдив – 6

2 от тях в Пловдив – 0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

 

 

          За периода са регистрирани 37 случая на чревни инфекции срещу 44 случая за предходната седмица, разпределени по нозологии и населени места, както следва:

Ентероколит: Пловдив – 19, Карлово – 3, Розино – 3, Кричим – 2, Стамболийски – 2, Царацово – 1, Раковски – 1, Красново – 1, Крумово – 1, Ведраре – 1, Слатина – 1.

Салмонелоза: Трилистник – 1,  Йоаким Груево – 1

 

  През КАБКИС са преминали 29 клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

  ОРЗ - за периода 17.04 – 23.04.2017 г. са регистрирани 165 сл. заб. 48.40%ооо срещу 123 сл. заб. 36.08%ооо за предходната седмица.

  За периода 17.03 – 27.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 66  случая с диагноза морбили, лабораторно потвърдени са 37.

  Всеки регистриран случай на морбили се проучва от служители на РЗИ Пловдив, с цел вземане на съответните противоепидемични мерки. Контролира се спазването на връчените предписания.