ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 20.09 - 26.09.2018 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки:  735

4. Брой предписания:  48

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

ОЗБ

20.09 -  26.09.2018 г.

13.09 -  19.09.2018 г.

Чревни

56 от тях в Пловдив –29

35 от тях в Пловдив –20

ВХ

3 от тях в Пловдив – 2

2  от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

3 от тях в Пловдив – 3

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

13 от тях в Пловдив – 11

6 от тях в Пловдив – 5

Скарлатина

6 от тях в Пловдив – 4

3 от тях в Пловдив – 3

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 56 случая на чревни инфекции срещу  35 случая  за предходната седмица.