ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 21.09.2017 г. – 27.09.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 608

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

21.09.2017 г. – 27.09.2017 г.

14.09.2017 г. – 20.09.2017 г.

Чревни

39 от тях в Пловдив – 15

60 от тях в Пловдив – 30

ВХ

 33 от тях в Пловдив – 8

 30 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

3 от тях в Пловдив – 2

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

15 от тях в Пловдив – 9

21 от тях в Пловдив – 8

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 1

4 от тях в Пловдив – 3

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

          За периода са регистрирани 39 случая на чревни инфекции срещу 60 случая за предходната седмица.

  През КАБКИС са преминали 24 клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

            ОРЗ - за периода 18.09.2017 г. – 24.09.2017 г. - са регистрирани 95 сл. заб. 27.87%оо срещу 86 сл. заб. 25.23%оо за предходната седмица.