ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 22.06.2017 г. – 28.06.2017 г.

 ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 626

4. Брой предписания: 2

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

22.06 – 28.06.2017 г.

15.06 – 21.06.2017 г.

Чревни

41 от тях в Пловдив – 12

43 от тях в Пловдив – 23

ВХ

4 от тях в Пловдив – 0

6 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

7 от тях в Пловдив – 5

3 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

1 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

23 от тях в Пловдив – 7

26 от тях в Пловдив – 10

Скарлатина

8 от тях в Пловдив – 2

6 от тях в Пловдив – 5

Менингити

0 от тях в Пловдив – 9

1 от тях в Пловдив – 1

 

   За периода са регистрирани 41 случая на чревни инфекции срещу 43 случая за предходната седмица, разпределени по нозологии и населени места, както следва:

Ентероколит: Пловдив - 12, Карлово - 5, Розино - 4, Хр. Даново - 2, Сопот - 2, Кърнаре - 1, Клисура - 1, Раковски - 3, Чалъкови - 1, Асеновград - 1, Боянци - 1, Болярци - 1, Соколица - 1, Кричим - 2, Татарево - 3, Динк - 1.

Салмонелоза – Пловдив - 3

   През КАБКИС са преминали 24 клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

   ОРЗ - за периода 19.06.2017 г. – 25.06.2017 г. - са регистрирани 153 сл. заб. 44.88%ооо срещу 142 сл. заб. 41.66%ооо за предходната седмица.

За периода 17.03.2017 г. – 27.06.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 165 случая с диагноза морбили.

Всеки регистриран случай на морбили се проучва от служители на РЗИ Пловдив, с цел вземане на съответните противоепидемични мерки. Контролира се спазването на връчените предписания.