ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 23.08 - 29.08.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки:  505

4. Брой предписания:  54

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

23.08 -  29.08.2018г

16.08 -  22.08.2018г

Чревни

51 от тях в Пловдив –28

47 от тях в Пловдив –18

ВХ

1 от тях в Пловдив –0

3 от тях в Пловдив –0

Ухапани от кърлежи и насекоми

5 от тях в Пловдив – 3

6 от тях в Пловдив – 5

Лаймска болест

        0  от тях в Пловдив – 0

        0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

4 от тях в Пловдив –3

14 от тях в Пловдив –10

Скарлатина

2 от тях в Пловдив –1

0 от тях в Пловдив –0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Листериоза

0  от тях в Пловдив – 0

0  от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 51 случая на чревни инфекции срещу  47 случая  за предходната седмица.