ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 26.07 – 01.08.2019 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 125

4. Брой предписания:  4

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 0

 

Озб

26.07 – 01.08.2019 г.

19.07 – 25.07.2019 г.

Чревни

79 от тях в Пловдив –41

68 от тях в Пловдив –29

ВХ

1 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

6 от тях в Пловдив – 3

3 от тях в Пловдив – 3

Лаймска болест

3  от тях в Пловдив – 3

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

1 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 1

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

16 от тях в Пловдив – 11

9 от тях в Пловдив – 6

Скарлатина

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 79 случая на чревни инфекции срещу  68 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 11 клиента с препоръчителни имунизации.

           

.