ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 26.07 - 01.08.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 308

4. Брой предписания: 16

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 2

Озб

26.07 -  01.08.2018 г.

19.07 -  25.07.2018 г.

Чревни

60 от тях в Пловдив –33

40 от тях в Пловдив –16

ВХ

3от тях в Пловдив – 1

4 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

4от тях в Пловдив – 2

6 от тях в Пловдив – 4

Лаймска болест

                 3от тях в Пловдив – 0

                   0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

11от тях в Пловдив –3

14 от тях в Пловдив –8

Скарлатина

6от тях в Пловдив – 6

4 от тях в Пловдив – 3

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 60 случая на чревни инфекции срещу 40 случая за предходната седмица.