ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 27.09 - 03.10.2018 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 628

4. Брой предписания:  31

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

27.09 – 03.10.2018 г.

20.09 -  26.09.2018 г.

Чревни

33 от тях в Пловдив –17

56 от тях в Пловдив –29

ВХ

2 от тях в Пловдив – 1

3 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 3

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

14 от тях в Пловдив – 13

13 от тях в Пловдив – 11

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 0

6 от тях в Пловдив – 4

Менингити

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 33 случая на чревни инфекции срещу 56 случая за предходната седмица.