ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 28.09 –04.10.2017г ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 654

4. Брой предписания: 3

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

28.09 –04.10.2017г

21.09 –27.09.2017г

Чревни

44 от тях в Пловдив –23

39 от тях в Пловдив –15

ВХ

 34 от тях в Пловдив – 3

 33 от тях в Пловдив – 8

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0от тях в Пловдив – 0

3от тях в Пловдив – 2

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

25 от тях в Пловдив – 12

15 от тях в Пловдив – 9

Скарлатина

4  от тях в Пловдив – 4

1 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 44 случая на чревни инфекции срещу 39 случая за предходната седмица.

 

  През КАБКИСса преминали  37клиенти, които са получили пред и след тестово

консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

 

            ОРЗ - за периода 25.09.2017г – 01.10.2017г - са регистрирани 185 сл. заб.54.27%оо срещу 95сл. заб.27.87%оо за предходната седмица.