ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 30.08 - 05.09.2018 г.

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки:  308

4. Брой предписания:  47

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

30.08 -  05.09.2018 г.

23.08 -  29.08.2018 г.

Чревни

47 от тях в Пловдив –24

51 от тях в Пловдив –28

ВХ

3 от тях в Пловдив –1

1 от тях в Пловдив –0

Ухапани от кърлежи и насекоми

2 от тях в Пловдив – 2

5 от тях в Пловдив – 3

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

5 от тях в Пловдив –5

4 от тях в Пловдив –3

Скарлатина

0 от тях в Пловдив –0

2 от тях в Пловдив –1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0  от тях в Пловдив – 0

0  от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 47 случая на чревни инфекции срещу 51 случая за предходната седмица.