ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 30.11.2017 г. – 06.12.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 2

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 655

4. Брой предписания: 8

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

30.11 – 06.12.2017 г.

23.11 –29.11.2017 г.

Чревни

37 от тях в Пловдив – 10

38 от тях в Пловдив – 20

ВХ

 18 от тях в Пловдив – 1

 30 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

68  от тях в Пловдив – 23

71 от тях в Пловдив – 25

Скарлатина

12  от тях в Пловдив – 6

11  от тях в Пловдив – 10

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

 

 

          За периода са регистрирани 37 случая на чревни инфекции срещу 38 случая за предходната седмица.

 

             ОРЗ - за периода 27.11 – 03.12.2017 г. са регистрирани 291 случая заб. 84.53%оо срещу 246 сл. заб. 71.46%оо за предходната седмица.