ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 31.01 – 07.02.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 384

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

       31.01 –07.02.2018 г

25.01 –31.01.2018 г

Чревни

32 от тях в Пловдив –15

34 от тях в Пловдив –12

ВХ

9  от тях в Пловдив – 4

21  от тях в Пловдив – 10

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0от тях в Пловдив – 0

0от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

151  от тях в Пловдив – 61

91  от тях в Пловдив – 20

Скарлатина

18 от тях в Пловдив – 16

18 от тях в Пловдив – 16

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 32 случая на   чревни инфекции срещу  34 случая  за предходната седмица.

        ОРЗ - за периода 29.01-04.02.2018 г. са  регистрирани  493 сл. заб. 143.21 срещу 541 сл., заб.  157 %ооо за предходната седмица.