Имунизационен кабинет

ул "Перущица" 1 (сградата на РИОКОЗ Пловдив, Южно крило), ет.ІІ каб.№ 19

Работно време:
всеки делничен ден от 9.00 часа до 16.30 часа
тел.032/643-436

Дейност на кабинета

Задължителни имунизации и реимунизации на деца и възрастни без личен лекар, в съответствие с имунизационния календар на Република България – безплатно.

Препоръчителни имунизации срещу заплащане съгласно Наредба № 22 на МЗ
Twinrix, Engerix, Meningococcal А+С и други.

Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние.
Цена 33 лв. съгласно Постановление на МС № 14/31.01.2005 г.

Издаване на препис относно имунизационния статус на лица без ОПЛ
Цена 5 лв.съгласно ПМС № 14/31.01.2005 г.