Кабинет за анонимно и безплатно изследване за СПИН (КАБКИС)

ул "Перущица" 1 (сградата на РИОКОЗ Пловдив, Южно крило), ет.1

Работно време:
всеки делничен ден от 9.00 часа до 16.30 часа
тел.032/643-436

Дейност на кабинета

Всеки посетил кабинета може да узнае своя НІV-статус, да получи информация по въпросите на НІV/СПИН, като се спазват принципите на доброволност, конфиденциалност и анонимност.

 

В кабинета работят двама лекари, осигуряващи пред и след тестово консултиране на клиентите.