Мерки във връзка със завишена заболеваемост от остри респираторни заболявания