Мониторинг на води от 04.10.2018 г. до 11.10.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

5

1.Калофер- частен дом , ул.“Калифер войвода“42-клостридии

7

1.Парк Родопи-кафе фургон-мътност

2.с.Белащица-частен дом –нитрати

3.с.Брестник-частен дом –нитрати

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

-

-

11

 

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

1

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-