Мониторинг на води от 07.09.2018 г. до 13.09.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

2

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

4

1.Джурково-общ.чешма площад-к.форми и е.коли

2.Дряново- чешма в еко-хотел „Слави“ -к.форми и е.коли

3.Югово обществена чешма в южния край-к.форми и е.коли

9

 

1. с. Патриарх Евтимово- чешма в кафене „Баджи“- център- Остатъчен хлор, мирис

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

 

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-