Мониторинг на води от 08.02.2018 г. до 15.02.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-               

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

-

-

-

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-                                                                                                                                                                                                                                            

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

9

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

5

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-