Мониторинг на води от 13.09.2018 г. до 19.09.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой

 проби

Нестандартни

Брой

 проби

Нестандартни

Брой

 проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

1

-

1

-

2

-

Постоянен

ЗК-В/А/

14

-

 

9

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

5

-

4

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-