Мониторинг на води от 13.10.2017 г. – 19.10.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно - микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

 

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

8

-

 

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

5

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

2

1 – с. Храбрино – коли титър

2

-

-

-