Мониторинг на води от 15.08 – 21.08.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

-

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

12

1.с.Свежен-е.коли;коли форми

 

12

  

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

29

1.“Сенсейшън“ЕООД-коли титър

2.Белащица „Св.Георги“-ентерококов титър

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

1

1.Леново-снд.12 за бутилиране

псеудомонас

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-