Мониторинг на води от 20.04.2017 г. до 27.04.2017 г.

 

 

Мониторинг

Санитарно - микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

6

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

-

-

1

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

5

-

1

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

4

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

4

-

-

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-