Мониторинг на води от 21.09.2018 г. до 27.09.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно –

микробиологични изпитвания

 

Физико – химични

изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

5

-

5

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

3

-

-

 

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

4

-

4

1.ИЗК“Марица“-мътност

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-