Мониторинг на води от 22.08 – 28.08.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

-

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

9

-

 

6

  

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

2

-

2

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

41

1.“Галванотех“ЕООД-

ентерококов титър

стафилококов титър

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

2

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

2

-

2

-

-

-