Мониторинг на води от 24.08.2018 г. до 30.08.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

5

1.Фургон на спирката на х.Здравец-ентерококи

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

17

-

17

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

-

1

1.АМ Тракия 152км-ОМВ България ООД-Нитрати

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

9

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

3

1.чешма –Асеновград пазар-микробно число

2

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

1.Джурково-Шишманова чешма- колититър

2.Дряновочешма Блатото-колититър

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

6

-

7

-

-

-