Мониторинг на води от 24.11.2017 г. до 30.11.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно - микробиологични изпитвания

Физико – химични изпитвания

Тежки метали

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

-

-

1

-

-

-

Постоянен

1

-

-

-

-

-

Ведомствени

1

-

-

-

-

-

Плувни басейни

5

-

1

-

-

-

Минерални води от водоизточника

-

-

1

-

-

-

Повърхностни води

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

-

-

-

-

-

-