Мониторинг на води от 25.05.2018 г. до 31.05.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-              

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

6

-

6

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

3

-

3

нитрати-1.ШатоМарково, 2.„Леминвест“ЕООД, 3.„Тирлин“ЕООД-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

5

1 колититър-Златовръх

2. нитрати и колититър-П.Евтимово

3 колититър-Драгойново

4. колититър-Първомай

5. колититър-Първомай

5

1.нитрати и Златовръх

2. нитрати и П.Евтимово

-

-