Пробовземен кабинет

ул "Перущица"1 (сградата на РИОКОЗ Пловдив, Южно крило), ет.ІІ каб.№ 21, южно крило

Работно време: всеки делничен ден от 9.00 часа до 16.30 часа

Дейности на кабинета:

 • приемане на проби в готов вид.
 • вземане на проби в самия кабинет
 • специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания:
  1. пакет клинична микробилогия
  2. пакет вирусология
  3. пакет паразитология
  4. издаване на преведен и легализиран серификат за работа в чужбина и за българско гражданство
  5. извършване на изслевдвания за медицинско свидетелство за сключване на граждански брак
  6. извършване на изследвания за здравни книжки