ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - страница 1

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**


по
ред

Входящ № / дата

Вид на декларацията
 по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Длъжност

Файл

1

4823/28.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Траяна Бойкова 

Юрисконсулт

 

2

4843/29.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Светлана Бонова

Старши счетоводител

 

3

4857/29.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Радка  Атанасова

Старши експерт

 

4

4871/29.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Петя Балева

Главен експерт

 

5

4886/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Стоянка Хаджийска

Главен експерт

 

6

4889/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Анна Караколева

Главен специалист-ОД

 

7

4897/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Антония Георгиева

Главен спец.-анализатор

 

8

4903/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Кирилка Узунова

Главен спец.-счетоводител

 

9

4904/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Стефан Узунов

Главен експерт

 

10

4908/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Снежана Пенева

Главен специалист-ОД

 

11

4912/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Манджукова

Младши експерт

 

12

4914/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иванка Витанова

Младши експерт

 

13

4918/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Павлина Димова

Младши експерт

 

14

4927/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Илина Семерджиева

Директор дирекция

 

15

4942/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ганка Рангелова

Младши експерт

 

16

4943/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Кинка Далемска

Младши експерт

 

17

4944/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Янева

Главен експерт

 

18

4949/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Евелина Матакова

Инспектор

 

19

4951/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Божидара Манчева

Инспектор

 

20

4954/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Сийка Димчева

Директор дирекция

 

21

4955/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Николинка Тодорова

Началник отдел

 

22

4957/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Моника Троянчева

Директор дирекция

 

23

4958/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Таня Шикова

Младши експерт

 

24

4965/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Димитрова

Главен спец.- ОСОИ

 

25

4966/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Метин Дормуш

Главен експерт

 

26

4968/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Яна Петрова

Главен експерт

 

27

4969/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Катя Георгиева

Главен инспектор

 

28

4971/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Диана Слаева

Главен инспектор

 

29

4973/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ралица Ботева

Инспектор

 

30

4974/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Валентина Щерева

Инспектор

 

31

4978/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Васил Георгиев

Старши инспектор

 

32

4979/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Димитър Стайков

Главен експерт

 

33

4987/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Светла Дрехарова

Инспектор

 

34

4988/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Даниела Шилева

Главен спец. - анализатор

 

35

4990/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елисавета Якимова

Главен експерт

 

36

4991/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Желязкова

Главен експерт

 

37

4992/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Атанас Чолаков

Инспектор

 

38

4999/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Недка Илиева

Младши експерт

 

39

5009/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иван Немски

Счетоводител

 

40

5015/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ангел Рангов

Старши експерт

 

41

5021/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Райна Николакова

Главен специалист

 

42

5024/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Любена Кузманова

Инспектор

 

43

5026/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Рангелова

Инспектор

 

44

5028/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Даниела Гаргова

Старши инспектор

 

45

5030/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Делинска

Главен експерт

 

46

5031/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Силвия Вълчинова

Главен експерт

 

47

5032/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Добрина Стоянова

Главен специалист

 

48

5033/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Боряна Николова

Младши експерт

 

49

5034/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Емилия Манева

Главен експерт

 

50

5035/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Надежда Портева

Младши експерт

 

51

5036/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Силва  Коджаманян

Главен спец. - анализатор

 

52

5038/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Зорка Калинова

Главен инспектор

 

53

5039/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Катерина Младенова

Старши експерт

 

54

5040/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Вида Георгиева

Старши експерт

 

55

5041/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Юлия Дренска

Младши експерт

 

56

5042/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Лилия Андонова

Главен спец.-анализатор

 

57

5043/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Милкана Пальонова

Главен специалист

 

58

5045/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Гергана Калинова

Главен специалист

 

59

5048/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Екатерина Атлиева

Главен експерт

 

60

5074/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Пенцова

Старши инспектор

 

61

5075/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ивелина Тодорова

Старши инспектор

 

62

5083/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Петринка Крачанова

Главен инспектор

 

63

5086/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Росица Райчева

Инспектор

 

64

5091/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Чомакова

Младши експерт

 

65

5096/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Иванова

Началник отдел

 

66

5100/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Николай Тотов

Младши експерт

 

67

5103/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Георги Тенгулов

Инспектор

 

68

5104/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Цеца Гогова

Главен спец.-ОСОИ

 

69

5113/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Наумова-Щърбова

Заместник-директор

 

70

5114/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Диляна Георгиева

Главен спец.-анализатор

 

71

5115/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Радка Иванова

Главен спец.-анализатор

 

72

5116/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Нина Павлова

Главен експерт

 

73

5118/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Поли Христева

Главен спец.-анализатор

 

74

5119/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Айше Хрюстемова

Главен специалист

 

75

5127/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Миглена Божилова

Главен експерт

 

76

5134/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Николина Илиева-Велкова

Инспектор

 

77

5135/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Богатинова

Главен специалист

 

78

5139/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Георги Николов

Главен експерт

 

79

5144/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Марина Пачова

Главен спец.-анализатор

 

80

5149/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Георгиева

Началник отдел

 

81

5150/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Севдие Идризова

Главен инспектор

 

82

5151/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Йорданка Ташева

Главен специалист

 

83

5152/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Виолета Христева

Старши инспектор

 

84

5153/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Анна Тодорова

Главен специалист

 

85

5155/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иван Петров

Старши експерт

 

86

5156/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Добринка Вълова

Главен инспектор

 

87

5158/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Кристина Милкова

Главен експерт

 

88

5159/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Петя Чучуранова

Инспектор

 

89

5165/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Петрана Николова

Младши експерт

 

90

5166/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Емилия Лозанова

Главен специалист

 

91

5167/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Йорданка Стойнова

Главен специалист

 

92

5168/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Юлия Кунева

Инспектор

 

93

5169/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иванка Челебийска

Инспектор

 

94

5170/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Теодора Шишкова

Инспектор

 

95

5171/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Веселка Симеонова

Инспектор

 

96

5173/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Красимира Кръмпотич

Инспектор

 

97

5174/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Маргарита Бачурова

Главен инспектор

 

98

5176/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ели Петрова

Младши експерт

 

99

5177/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Светломир Шопов

Главен спец. - ОЕК на МПС

 

100

5179/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Марияна Димитрова

Главен специалист

 

 

*  Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.

**  Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679).