РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ПО ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

по

ред

Име, фамилия

Длъжност

Декларация

Файл

1.

Д-р Мариана Наумова-Щърбова

Зам.-директор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 

2.

Хурие Хрюстемова

Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 

3.

Соня Велидолска

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 

4.

Д-р Албена Златанова

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 

5.

Анна Петканова

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 

6.

Райна Копчева

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ