РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ПО ЗПКОНПИ

 

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

Вх. №

1.

Нина Хадзопулос

Инспектор

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

95-2/02.01.2019

2.

Станислава Арабаджиева

Инспектор

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

94-3/02.01.2019

3.

Елена Станева

Инспектор

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

94-4/02.01.2019

4.

Мария Генова-Желева

Гл. инспектор

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

94-2/02.01.2019

5.

Анна Пенева

Гл. специалист

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

95-6/02.01.2019

6.

Мариана Чомакова

Гл. специалист

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

95-7/02.01.2019

7.

Ели Петрова

Гл. специалист

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

95-8/02.01.2019

8.

Кинка Далемска

Гл. специалист

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

95-9/02.01.2019

9.

Антония Георгиева

Гл. специалист

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

95-53/11.02.2019

10.

Лолита Стайкова

Гл. инспектор

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

94-47/11.02.2019

11.

Николета Такова

Мл. експерт

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

75-19/01.03.2019

12.

Анелия Колева

Мл. експерт

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

7533/01.04.2019

13.

Анна Петканова

Мл. експерт

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

95-118/02.05.2019

14.

Красимира Асенова

Гл. инспектор

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

94-129/02.05.2019

15.

Деляна Черноокова

Гл. специалист

Чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

75-79/04.07.2019