СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 06.10.2017 г. – 12.10.2017 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗи ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

113

 

 

 

 

-   по текущ контрол

104

235

      1

 

 

-   по регистрации

9

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

91

104

 

 

 

-   ЗОХ /съвместни/

78

 

 

 

 

-   закрити обществени места

7

68

 

 

 

-   детски и учебни заведения

6

18

 

 

 

-   открити обществени места

 

18

 

 

 

-   оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

 

5

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

 

 

 

 

 

9. Взети проби

 

8

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

7

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

4

 

 

1

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

10

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

2

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

2

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

16

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

39

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

4

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

23

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

 

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ;ЗК-М;ЗК-Д;ЗК-К;ЗК-Б;ЗК-ВД- ЗТЕ-ЗК-В;ЗК-ВП;ЗК-МВ;ЗК

- жалби/ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица/ЗТЕ/

 

 

 

 

86

39

-

54

 

 

-

2

-

2