СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 07.04.2017 г. – 20.04.2017 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ и ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

149

 

 

 

 

-   по текущ контрол

125

283

     12

 

 

-   по регистрации

24

 

       3 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

100

179

 

 

 

-   ЗОХ /съвместни/

61

2

 

 

 

-   закрити обществени места

18

119

 

 

 

-   детски и учебни заведения

21

25

 

 

 

-   открити обществени места

 

25

 

 

 

-   оптики

 

8

 

 

 

4. Тематични проверки

 

6

 

 

 

5. Издадени предписания

3

5

3

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

2

 

 

 

7. Съставени актове

5

3

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

1

3

 

 

 

9. Взети проби

34

1

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

13

 

1

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

13

 

1

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

10

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

3

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

24

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

9

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

15

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

40

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ; ЗК-М; ЗК-Д; ЗК-К; ЗК-Б; ЗК-ВД- ЗТЕ-ЗК-В; ЗК-ВП; ЗК-МВ; ЗК

- жалби /ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица /ЗТЕ/

 

 

 

 

98

6

-

14

 

1

-

-

-